GIS-tool to assess risk of African swine fever introduction

GIS-verktyg för att bedöma risk för introduktion av afrikansk svinpest


Svenska

English

* Note: we assume that there is no risk of ASF introduction where there are no wild boars.* Notera: vi antar att det inte finns någon risk för introduktion av ASF där det inte finns vildsvin.

This project is funded by the Swedish Research Council for Sustainable Development (FORMAS) - Grant number 2020-00733.Detta projekt finansieras av Forskningsrådet för hållbar utveckling (FORMAS) - Projekt-ID 2020-00733.